0907 745 662
perena.lipka@gmail.com

Prevádzkovateľ sa zaväzuje neposkytovať súkromné údaje používateľa žiadnej tretej strane. Súkromnými údajmi používateľa sa na účely týchto pravidiel rozumejú všetky údaje, ktoré nie sú verejne prístupné ostatným používateľom alebo nie sú inak zdieľané (napríklad údaje, pri ktorých bolo používateľom uvedené „nezverejniť“ a pod.) a pošta, a to aj v prípade, ak je zdieľaná. IP adresa počítača a časy prístupov (Logy) používateľa sa nepovažujú za súkromný údaj používateľa.

Vaše meno (povinné):

Vaše priezvisko (povinné):

Váš e-mail (povinné):

Telefón:

Adresa:

Typ pozemku:

Pôdorys zaslaný E-mailom:

Mierka pôdorysu:

Zdroj vody:

Umiestnenie riadiacej jednotky:

Parametre existujúceho zdroja:
Tlak vody H:

Prietok Q:

Zavlažovanie trávnika:
 áno nie

Zavlažovanie výsadieb:
 áno nie

Stály tlak pre ručné zavl.:
 áno nie

Poznámka: